Get 25% OFF

那那 โปนาหวง

国籍 สัญชาติ :台湾 ไต้หวัน

语言水平 ความสามารถทางภาษา :华文 จีนกลาง 英文 ความสามารถปานกลาง ภาษาอังกฤษ

教育背景 ประวัติการศึกษา : 毕业于台湾岭东科技大学 财务金融系,幼教经验7年(目前仍在职中)

เกี่ยวกับฉัน
ฉันครูนานา ฉันเป็นครูที่มีชีวิตชีวาและกระตือรือร้น ฉันชอบสอนเด็กให้เรียนภาษาจีนโดยการเล่าเรื่องให้เด็กๆ ฟัง หวังว่าจะช่วยให้เด็กๆ เรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขและผ่อนคลาย!

班级 ชั้นเรียน : 以中英双语进行教学 สอนภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ

魔法能力 ทักษะเวทมนตร์ :与孩子一起探索与创造故事,学习并探索华文的乐趣。一起边玩边学,激发孩子的学习动机!
สำรวจและสร้างเรื่องราวกับลูก ๆ ของคุณ เรียนรู้และสำรวจความสุขของชาวจีน เล่นและเรียนรู้ร่วมกันกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ !

พบเธอเสมือน

Invite & Earn

X
Refer a friend & both of you enjoy 25% OFF. *LIMITED TIME ONLY*
LOGIN / REGISTER