Get 25% OFF

杨欣悦 เยว่ซินเยวต

国籍 สัญชาติ : 马来西亚 มาเลเซีย

语言水平 ความสามารถทางภาษา :中文 Chinese,英文 English,马来文 Malay,粤语 Cantonese,韩语 Korean

教育背景 ประวัติการศึกษา :本科西北工业大学跨进电商专业,从事教育行业约5年

เกี่ยวกับฉัน : 我是一位热情与活力四射的老师,我希望能通过自己满满的元气,带给学生满满的动力。我通过生动的表情与语调来吸引小朋友,让他们有更加有趣的课程体验,带给每个小朋友欢乐。
ฉันเป็นครูที่กระตือรือร้นและกระตือรือร้นที่หวังว่าจะสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนผ่านความมีชีวิตชีวาของฉัน ฉันใช้สำนวนและน้ำเสียงที่สดใสเพื่อดึงดูดเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์บทเรียนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นและนำความสุขมาสู่เด็กแต่ละคน

班级 ชั้นเรียน : 以中英双语进行教学 สอนภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ

魔法能力 ทักษะเวทย์มนตร์ : 让冷冰冰的文字变得活泼有趣!เปลี่ยนเรื่องราวให้มีชีวิตและทำให้มันน่าสนใจ!

พบเธอเสมือน

Invite & Earn

X
Refer a friend & both of you enjoy 25% OFF. *LIMITED TIME ONLY*
LOGIN / REGISTER