Get 25% OFF

林子轩 จื่อซวน หลิน

国籍 สัญชาติ :台湾 ไต้หวัน

语言水平 ความสามารถทางภาษา :华文 จีน、英文 English

教育背景 ภูมิหลังทางการศึกษา : 国立政治大学社会学系 ภาควิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยเฉิงฉือแห่งชาติ

เกี่ยวกับฉัน : 上课生动有趣,中文对话为主,但可以英文辅助教学。善于引导孩子们自发创作并勇于表达。能时刻关注每位小朋友的状态并给予鼓励。
ฉันชื่อเอียน ฉันเป็นครูที่กระตือรือร้นและพยายามทำให้ชั้นเรียนมีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ฉันสอนภาษาจีนเป็นหลัก แต่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นกัน ฉันเฝ้าติดตามความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนและให้กำลังใจในส่วนที่จำเป็นเพื่อช่วยแนะนำพวกเขาในการสร้างและแสดงออก

班级 ชั้นเรียน : 以中英双语进行教学 สอนภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ

魔法能力 ทักษะเวทมนตร์ : 一砂一世界,一花一天堂(故事创作) เพื่อดูโลกในเม็ดทราย และสรวงสวรรค์ในดอกไม้ป่า ( การสร้างเรื่องราว )

พบกับเขาเสมือน

Invite & Earn

X
Refer a friend & both of you enjoy 25% OFF. *LIMITED TIME ONLY*
LOGIN / REGISTER