Get 25% OFF

佑翔 โยเซียง

国籍 สัญชาติ :台湾 ไต้หวัน

语言水平 ความสามารถทางภาษา :华文 จีน、英文 English

教育背景 วุฒิการศึกษา : 就读台湾师范大学数学系 คณิตศาสตร์ที่ NTNU

เกี่ยวกับฉัน :
ฉันชอบ玩具,或是今天发生了什么事。每个孩子都是独一无二的,教学方式当然也要针对不同学生有不同的教学方式。比起当一个老师,我更希望孩子把我当成他们的哥哥,引领他们去创作各种只属于孩子自己的故事。让我们一起公文吧~~~
ยินดีที่ได้รู้จัก! ฉันเป็นครูที่ง่ายมาก โย่เซียง ฉันชอบที่จะทำให้ชั้นเรียนของฉันมีชีวิตชีวา ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ฉันจะใช้คำถามเพื่อแนะนำนักเรียนให้พูดมากขึ้น เพื่อแบ่งปันของเล่นที่เธอมีกับฉัน หรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ เด็กทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปสำหรับนักเรียนแต่ละคน ฉันต้องการให้นักเรียนเห็นฉันเป็นพี่ชายมากกว่าเห็นฉันเป็นครู นำพวกเขาสร้างเรื่องราวที่หลากหลายที่เป็นของพวกเขาเท่านั้น มาเรียนภาษาจีนกลางกันเถอะ~~~

班级 ชั้นเรียน : 以中英双语进行教学 สอนภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ

ทักษะเวทย์มนตร์ 魔法能力 :
我的学生看到我,就会滔滔不绝,说个不停!
เมื่อนักเรียนของฉันเห็นฉัน พวกเขาเริ่มพูดไม่หยุด!

Invite & Earn

X
Refer a friend & both of you enjoy 25% OFF. *LIMITED TIME ONLY*
LOGIN / REGISTER